Hei tohu tuatahi


Nau mai, haere mai ki Te Ohu Rangahau, he kore utu honoa whatunga ng kairangahau, ng kaituhi ptaiao, ng kaiwhakatika kupu, ng kaiwhiringa reo, ng kai t, me tahi atu.

He kinga taiao o whakapptanga rangahau he pai ake. Kei ng reo, ng kaupapa me ng whenua katoa. Ng whakaritenga mahi he tao, he utua rnei.

Te Ohu Rangahau i whakat a 2001 me kei te taiao kore hua te rp whakahaere.

Te tmanako ku ka tipu ttika whakapptanga i waenganui ng kairangahau, ng kaituhi ptaiao, ng kaiwhakatika kupu, ng kaiwhiringa reo, ng kai t me tahi atu katoa i whakauru i tuhia me tria he taketake o te rangahau ptake.

Ka aumihi atu Te Ohu ki ng tao, ng konga, ng tangata a mahi, ng tohunga me ng rp i te tari o te reo.

Ka whakauru koa tatou

(For this translation - Tena koe Megan Callaghan)

Tags