Introduction (Vietnamese)The Research Cooperative được thành lập năm 2001 và là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận (NPO).

Mục đích của chúng tôi là đẩy mạnh sự giao lưu một cách hiệu quả, tạo các mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu, các sinh viên thuộc khối nghiên cứu, các nhà khoa học, các biên tập viên, phiên dịch viên, các hoạ sĩ (illustrators - những người minh hoạ), những nhà xuất bản và tất cả các ngành khác có liên quan đến các hoạt động nghiên cứu cơ bản.

Chúng tôi khuyến khích những lời đề nghị, những yêu cầu giúp đỡ trong việc viết và xuất bản ở tất cả mọi ngôn ngữ, trên tất cả các phương tiện truyền thông, các đề tài và ở tất cả các nước, cho các nghiên cứu học thuật về lý thuyết và ứng dụng, và cho các tình nguyện viên.

Chúng tôi không quản lý bất cứ sự giao dịch nào về tài chính, và tất cả những sự đàm phán về những lời đề nghị và yêu cầu (tình nguyện viên và những người khác) là trách nhiệm của các thành viên có liên quan.

The Cooperative chào đón các tình nguyện viên, các học viên, các chuyên gia có kinh nghiệm, những người nhà nghề (professionals), các công ty dịch thuật, những nhà xuất bản danh tiếng hoặc mới thành lập.

Để tham gia, vui lòng   sử dụng hộp “Sign-up” (xem ở hàng trên bên phải). Xin trân trọng cảm ơn.

Khi bạn đã tham gia, vui lòng tham quan trang về tất cả các thành viên, giới thiệu bản thân hoặc cơ quan (tổ chức) của bạn, hãy chú thích các lý do bạn tham gia, đưa ra những gợi ý để hoàn thiện tổ chức của chúng ta, hoặc hỏi bất cứ câu hỏi nào về The Research Cooperative: xem “ Podium ”. See also our country focus group: Research Co-op Vietnam .

Ps:

Nếu bạn có thể giúp chúng tôi dịch lời giới thiệu này sang một ngôn ngữ khác, hoặc có thể hoàn thiện (cải tiến) bản dịch hiện tại, vui lòng liên hệ với Peter (researchcooperative at gmail dot com). Xem “ About ” hạ xuống các bảng chọn để đến các bản dịch đã được thực hiện.

 

Tags