Research Cooperative

Recently Rated:

Stats

Blogs: 15
Pages: 7
images: 5
youtube videos: 1
Invitations: 2
Groups: 10
Location: International
Work interests: Providing NPO social network for better research communication
Affiliation/website: Serving all members of the Research Cooperative
Preferred contact method: Other (details below)
Preferred contact language(s): English
Contact: email (researchcooperative atto gmail dotto com)
Favourite publications: PJ Matthews and J Akamine, eds. (2004) Research Writing in Japan: Personal, Cultural, and Practical Perspectives, Senri Ethnological Reports No. 49. National Museum of Ethnology, Osaka.

Het Wetenschapscollectief in het IIAS bulletin

Onderstaande aantekening  International Institute for Asian Studies (IIAS) werd uitgegeven in The Newsletter, No. 53, Spring 2010, p. 40. See original text in English , and translation to French .

(The Research Cooperative: an online network for the research publishing community)

Het Wetenschapscollectief : een online netwerk voor publicerende wetenschappers.

PETER J. MATTHEWS van het National Museum van Vergelijkende Volkenkunde in Osaka, en oprichter van Het Wetenschapscollectief, beschrijft hoe dit nieuwe online netwerk voor studenten en onderzoekers tot stand is gekomen. Het netwerk wil het publiceren van wetenschappelijk werk in een passende vorm voor de juiste doelgroep vergemakkelijken.

Het Wetenschapscollectief is voortgekomen uit mijn langdurige betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek en de publicatie van onderzoek in verschillende landen, vakdisciplines en taalkundige kaders. In 2001 vroeg ik een computerprogrammeur om een standaard onlinemededelingenbord te ontwerpen waarop tekstbewerking- en vertaalhulp kon worden gevraagd en aangeboden.

De originele site trok een paar honderd leden maar leidde nog tot weinig activiteit; de leden konden slechts met moeite iets over elkaar te weten komen en konden buiten de werkforums niet met elkaar communiceren. De site bood ook nauwelijks ruimte voor vrije associatie en gelukkig toeval. In 2008 heb ik een algemeen sociaal netwerksysteem gebruiktvan Ning.com. De site vergt weinig programmeerkennis, en ik heb de advertenties verwijderd voor weinig geld.

Meer dan 1000 leden hebben zich aangemeld sinds mei 2008. Onze leden hebben een heel gevarieerde achtergrond qua land van herkomst, taalkundig kader en vakgebied, en ons ledenbestand omvat onder anderen wetenschappers, researchstudenten, wetenschappelijk schrijvers, redacteurs, vertalers, illustrators, en uitgevers.

Het Wetenschapscollectief onderscheidt zich van alle andere wetenschappelijk gerelateerde netwerken die ik ken. Ons doel is niet het bevorderen van de online discussie van onderzoeksthemas daarvoor bieden al ontelbare andere sites de gelegenheid.

Wij richten ons uitsluitend op het creren van een brede gemeenschap die:

  1. De kwaliteit van uit te geven manuscripten kan verbeteren,
  2. De communicatie kan bevorderen tussen iedereen die werkachtig is in het schrijven en publiceren van wetenschappelijk werk,
  3. De onderlinge steun tussen onderzoekers kan bevorderen, zodat deze elkaar en uitgevers helpen door middel van lezing, tekstrevisie, vertaling, peer-review en op andere manieren, en
  4. Onervaren redacteurs, vertalers, illustrators en anderen de kans biedt hun diensten vrijwillig of tegen lage betaling aan te bieden, hiermee ervaring op te doen en daardoor, als dat hun doel is, vakbekwaam te worden.

Ik zie het Wetenschapscollectief als een experiment in toegepaste antropologie. Net als andere groepen, is het noodzakelijk dat mensen die aan de publicatie van wetenschappelijk onderzoek werken zichzelf als groep beschouwen. Die groep heeft nieuwe leden nodig heeft voor de continuteit ervan, en er moet kennisoverdracht van de oudere aan de jongere generaties plaatsvinden. Het Wetenschapscollectief is opgezet om studenten en wetenschappers wereldwijd te helpen hun werk te publiceren in passende vorm voor de juiste doelgroep. De wetenschappelijke wereld moet voor zijn bestaan met de samenleving communiceren. Ons logo bestaat daarom uit twee individuen die rug aan rug staan en elkaar steunen, maar zich richten op de buitenwereld. Dit logo symboliseert de fundamentele individualiteit maar ook gemeenschappelijkheid van wetenschappers, en ons allemaal.

Ten slotte is het opmerkelijk dat de toename in menselijke netwerken die vereist zijn om het publiceren te ondersteunen de laatste jaren geen gelijke tred heeft gehouden met de exponentile toename van uitgeefinitiatieven. Uitgevers hebben behalve geschreven artikelen ook redacteuren, vertalers, reviewers en lezers nodig. Als ons wetenschappelijke communicatie verspreid is over te veel initiatieven, in druk en online, kan er geen effectieve openbare wetenschappelijke bibliotheek bestaan. Het Wetenschapscollectief kan deze versplintering helpen tegengaan, maar alleen wanneer we een groot ledenbestand opbouwen (waaronder uitgevers), en ons tegelijkertijd blijven concentreren op de grootste bottlenecks binnen de wetenschapscommunicatie: het schrijven, redigeren, vertalen en reviseren.

Vertaald door: Linda Karssies

Zie ook : Welkom bij het Wetenschapscollectief

RETURN to Home page

Tags